Hälsokontroll

På lång sikt kan alla drabbas av till exempel hjärtinfarkt, diabetes och stroke.

Dessa sjukdomar har en tydlig korrelation till livsstilsfaktorer såsom motion, rökning och kost.

Genom en hälsoundersökning kan du bilda dig en uppfattning om hur dina värden ser ut jämfört med referensvärden och på så sätt få hjälp att identifiera om du befinner dig i riskzonen för sjukdom.

Hälsokontrollen omfattar en rigorös läkarundersökning med komplett blodprovstagning.

Läkaren kontrollerar bland annat hjärtstatus, EKG, leverstatus, njurvärden, ämnesomsättning, blodvärden, blodsocker, blodfetter-kolesterol, blodsyresättning, prostatavärden, urinanalys med mera.

Pris för en komplett hälsokontroll: 1 090 SEK

Ring för att ställa frågor eller boka en tid, alternativt lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig inom 24 timmar.